מתמודדים עם הריחוק החברתי

מתמודדים עם הריחוק החברתי: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

רישות הריחוק החברתי מציבות לנו בארגונים אתגרים שלא הכרנו. אפילו חברות שכבר היו מורגלות בהיקף כלשהו של עבודה מהבית ועבודה גמישה מתמודדות עכשיו עם שאלות סביב חיבור עובדים, הכשרת מנהלים, כלי עבודה ומדידה, פיתוח ועוד.

מעבודה לרוחב המשק אנחנו רואים דווקא את ההזדמנות שבשונות באופן בו ארגונים תופסים ומתמודדים עם האתגרים. יש ארגונים שנושא ניהול העבודה הוא לא בעייתי עבורם, ודווקא חיבור עובדים הוא החלק הקשה שבריחוק. אחרים למשל, דווקא מרגישים שיש להם כלים טובים לייצר חיבור ומתקשים בניהול עבודה ומדידה.

 זה הכח של שיח המונים – להעלות את האתגרים המרכזיים בסוגייה ואז לאסוף את הידע של הקבוצה לפתרונם. ואחרי שהעליתם את האתגר שלכם, הסתכלו באתגרים של אחרים, האם יש לכם מה להוסיף? לתרום?


מה הלאה?

המערכת תקבץ באמצעות כלים חכמים את האתגרים לתובנות מרכזיות ואנחנו נפיץ לכל מי שהשתתף את הלמידה.